Συναγερμός για τη ρύπανση υδάτων - 2 εκατ. άνθρωποι πίνουν μολυσμένο νερό