Συμφωνία Τραμπ - United Technologies Corp για τη διατήρηση 1.000 θέσεων εργασίας