Στις 18 Ιουλίου τερματίζεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία