Στις 17 Ιουνίου στην Ελλάδα η Πρόεδρος της Κομισιόν