Σκάνδαλο στη Σουηδία! Γιατροί υποβάλλουν κορίτσια σε τεστ παρθενίας, παρά τη θέλησή τους!