Σ. Μισέλ: Συμφωνήσαμε σε δίκαιη κατανομή των εμβολίων