Ρωσία: Πάνω από 2 δις για την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής