Ρέγκλινγκ: Χρειάζεται περισσότερος επιμερισμός κινδύνου στην ευρωζώνη