Προειδοποίηση UNICEF για την παιδική εργασία, ενδέχεται να αυξηθεί για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια