Πόσο έτοιμη είναι η Βρετανία για την έξοδο από Ε.Ε. στο μέτωπο του εμπορίου;