Πώς ο κορωνοϊός επηρεάζει τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή..