Πολωνία-Covid-19: Παραιτήθηκαν τα 13 από τα 17 μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου, γιατί η κυβέρνηση δεν λαμβάνει αυστηρά μέτρα