Πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις της Κίνας στις ΗΠΑ για πρώτη φορά στην ιστορία!