«Περίμενα 96 χρόνια για να ψηφίσω γυναίκα υποψήφιο»