Πέντε χώρες κρατούν στα χέρια τους το 86% της παγκόσμιας αλιείας