«Παράθυρα του κρασιού»: Μια «σκοτεινή» παράδοση αναβιώνει στην Ιταλία στα χρόνια του κορωνοϊού