Το παιδί σύμβολο που δολοφόνησαν με σφαίρα στο κεφάλι επειδή αντιστάθηκε στην σκλαβιά