Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Έρχονται και άλλες πανδημίες»