Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά από την Κομισιόν για το Brexit