ΟΗΕ: Συνεδρίαση του Σ.Α. για την κατάσταση στο Ιράν την Παρασκευή