Ο Θάνατος δεν είναι το τέλος λένε οι επιστήμονες...