Ο ΠΟΥ θα χαρακτηρίσει «παραλλαγή ανησυχίας» τη B.1.1.529, σύμφωνα με αξιωματούχο