Ο πατέρας που συγκλονίζει: Υιοθέτησε 4 παιδιά με ειδικές ανάγκες