Ο κυπριακός Τύπος για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη: Σήμερα είναι η «ώρα για ασκήσεις επί χάρτου»