Νορβηγία-Covid-19: Τέλος στην υποχρεωτική καραντίνα