Νέες ενδείξεις για την υπάρξει νερού στον δορυφόρο του Δία, Ευρώπη