Νεαρός ξύπνησε την ώρα που τον εγχείριζαν και περιγράφει το γεγονός