Ν. Αναστασιάδης: Αδιέξοδο λόγω αδιαλλαξίας της άλλης πλευράς