Μπορέλ: Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο