Μπήκαν οι πινακίδες "Πρεσβεία των ΗΠΑ" στην Ιερουσαλήμ