Μέι: Βρετανία και ΕΕ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία ώστε το Brexit να είναι συντεταγμένο