Μέι για Brexit: Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο στο τραπέζι