Λογιαριασμό 500 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Παγκόσμια Τράπεζα για ενδεχόμενο ξέσπασμα πανδημίας