Λίβανος: Μού έλεγε στο τηλέφωνο, τρέμει η γη, τρέμει το σπίτι!