Λευκωσία: Δεν υπήρξε αμερικανική βάση στο αεροδρόμιο Ακρωτηρίου