Κυπριακής καταγωγής γυναίκα ανάμεσα στα θύματα του Λονδίνου