Κορωνοίός: Νέα περιοριστικά μέτρα σε Δανία, Ολλανδία, Ισλανδία