Κίνα: Το Πεκίνο βυθίζεται κατά 11 εκατοστά το χρόνο