Κίνα: 1.500 δολάρια σε όποιον καταγγείλει Χριστιανό