Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε τρεις γυναίκες για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης