Κατηγορία για δωροδοκία απαγγέλθηκε στον πρόεδρο της Βραζιλίας