Και όμως: Κάτι υπάρχει εκεί έξω. Το Πεντάγωνο συστήνει ομάδα για τη διερεύνηση των UFO