Κ. Χάρις: Η Κίνα συνεχίζει να «πιέζει» και να «εκφοβίζει» στη Νότια Σινική Θάλασσα