Ιταλία: Ο ιός με εποχιακά χαρακτηριστικά Rsv, φέτος διαδόθηκε πριν από τον χειμώνα