Ιταλία: Μικρή αύξηση των κρουσμάτων, μείωση των θανάτων