Ιστορικές δίκες που επηρέασαν το διάβα της ανθρωπότητας μέσα στους αιώνες