Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο Σύρων προσφύγων στο έδαφός του