Ισπανία: Αποκλείουν συνεργασία με το Λαϊκό Κόμμα οι Σοσιαλιστές