Ιρλανδία: Στον προϋπολογισμό, μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας του ρεύματος