ΗΠΑ: Από ΑΠΕ το 50% της νέας ενεργειακής δυναμικότητας το 2017